Stavět šetrně se v Česku stává trendem

Stavět šetrně se v Česku stává trendem

Published at: 2017-12-13 14:26 | Autor: Crest Communications
Končící rok 2017 se nesl ve znamení růstu oboru šetrného stavebnictví. V Česku roste nejen výstavba energeticky úsporných domů a počet certifikovaných objektů, ale společnost se začíná mnohem více zajímat i o kvalitu vnitřního prostředí budov, v nichž trávíme až 90 % svého času. V souvislosti s tím stoupá také počet firem věnujících se různým oblastem šetrné výstavby od vývoje stavebních technologií přes hospodaření s vodou až po udržitelné materiály a recyklaci odpadů. Svědčí o tom mimo jiné stav členské základny největší tuzemské oborové organizace – České rady pro šetrné budovy, která hlásí vstup dalších nových členů a rok 2017 zhodnotila na svém výročním zasedání.
„V letošním roce jsme zaznamenali téměř 10% meziroční nárůst počtu certifikovaných budov. Aktuálně jich je v Česku celkem 155, z nichž 65 % tvoří stavby s certifikací BREEAM. Současně evidujeme rostoucí zájem společností o členství v Radě: za posledních deset měsíců přistoupilo sedm nových členů – IKEA, Velux, Gordic, Avrioinvest, Prowork, Asio New a VKM Solutions, ztotožňujících se s principy šetrného stavebnictví. To považujeme za pozitivní vývoj i ve vztahu k naplnění naší tzv. Vize Nula, kterou chceme v Česku směřovat k výstavbě budov s nulovou zátěží na prostředí. Klíčová jsou z tohoto důvodu především koncepční řešení, ať už se jedná o problematiku Smart Cities, energetického managementu, hospodaření s vodou, oběhového hospodářství či vnitřního prostředí budov. Naše pracovní skupiny se proto věnují všem těmto oblastem udržitelného stavebnictví a naším úkolem je přispívat k rozvoji oboru a vzdělávání odborné i laické veřejnosti,“ uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.
Rada pomáhá i školám a veřejné správě
Rada letos významně rozšířila své aktivity v regionech a v průběhu roku uspořádala řadu vzdělávacích seminářů a oborových konferencí, z nichž některé uskutečnila v rámci grantového programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. S ním Rada spolupracuje i v oblasti veřejných zakázek, kdy zadavatelům z řad státní a veřejné správy radí s přípravou vhodného zadání pro výstavbu kvalitních šetrných budov. Ve spolupráci s UCEEB a podporou Ministerstva pro místní rozvoj zase pracuje na projektu hodnocení udržitelnosti chytrých měst. Angažuje se rovněž v oblasti vzdělávání a školství. Spolu s Národní technickou knihovnou vytváří specializovaný fond literatury k šetrným budovám a udržitelnosti – v letošním roce fond již dosáhl téměř 100 zahraničních odborných titulů. Významnou aktivitou Rady v letošním roce bylo zahájení projektu o stavu vnitřního projektu v českých školách. Do pilotní fáze se zapojily dvě školy, v nichž prováděná měření koncentrace škodlivého oxidu uhličitého, kvality osvětlení a akustiky poukázala na nevyhovující původní stav a jasné zlepšení po instalaci potřebných opatření. Rada proto bude tento projekt nadále rozšiřovat a pomáhat tak dalším školám, aby děti i učitelé trávili čas v lepším a zdravějším prostředí.
Rok 2020 se blíží, energetické úspory jsou nezbytné
Celoroční činnost Rady a jejích členů se promítá do mnoha oblastí udržitelného stavebnictví včetně legislativy. Ve spolupráci s aliancí Šance pro budovy byla zapojena do nastavení dotačních programů, např. některých výzev v rámci Nová zelená úsporám, Operační program Životní prostředí či Strategie renovace budov v ČR. „V intenzivní práci nepolevíme ani v příštím roce, kdy budeme zase o krok blíž ke zlomovému roku 2020, kterým legislativa EU zavazuje ČR k energetické účinnosti a šetrné výstavbě,“ dodává Simona Kalvoda.

Similar Stories:

Wilsons vítězem ocenění 2018 Corporate Intl Magazine Global Awards již potřetí za sebou
Společnost Wilsons byla vyhlášena vítězem ocenění 2018 Corporate Intl Magazine Glob  »
Rekordní rok 2017 nejen pro Letiště Václava Havla v Praze
Letiště Václava Havla v Praze zaznamenalo rekordní rok 2017, ve kterém se počet cest  »
Plzeňské firmy zvyšují platy kvůli udržení zaměstnanců
Průměrný plat v plzeňském regionu dosáhl 27 944 korun měsíčně a je tak třetím  »
Konference Nowe Oblicze BIM ve Varšavě: zahraniční inspirace pro českou praxi
BIM (Building Information Modelling) přestává být neznámým pojmem. Po nesmělých za  »