Svoboda & Williams podpoří realizaci mokřadů v lokalitě Popického rybníka

Svoboda & Williams podpoří realizaci mokřadů v lokalitě Popického rybníka

Published at: 2020-01-31 11:10 | Autor: Svoboda & Williams
2. února si celosvětově připomínáme Světový den mokřadů. Při této příležitosti podpořila Svoboda & Williams spolek Mokřady, který se dlouhodobě přičiňuje o zadržování vody v krajině a přispívá k ochraně ohrožených druhů, zejména obojživelníků. Věnovaná částka bude využita pro kultivaci lokality Popického rybníka, kde se díky péči spolku podařilo obnovit výskyt několika nejvzácnějších druhů živočichů, například čolka velkého, rosničky zelené, skokana ostronosého a blatnice skvrnité.

Spolek Mokřady se zaměřuje jak na podmáčené a vlhké lokality, tak na odvodněná místa, do kterých může nově vytvořený mokřad přivést rozmanitý život. Mokřadní biotopy jsou nedílnou součástí koloběhu vody v přírodě. V porovnání s umělými nádržemi zadrží v krajině mnohonásobně větší množství vody, velkým výparem pozitivně ovlivňují podnebí a ochlazují okolní krajinu – významně tak zmírňují klimatické změny. Zároveň jsou útočištěm mnoha vzácných živočichů a rostlin. Avšak kvůli nezodpovědné zemědělské činnosti, plošnému odvodňování, narovnávání a zahlubování koryt řek či stavbě vodních nádrží jsou mokřady rok od roku stále ohroženější.

Péče o lokalitu Popického rybníka byla zahájena již v roce 2010. Do současnosti tak prošla výraznými změnami, které přispěly k navýšení její biodiverzity a k úspěšnému zadržování vody v krajině. Zároveň došlo k výraznému zvýšení počtu obojživelníků – kromě početných populací skokana krátkonohého se zde zvýšila i populace rosničky zelené a čolka obecného, posledním prokázaným druhem je i vzácný a ohrožený čolek velký. Z přírodovědeckého hlediska tak vznikla velmi významná, biologicky rozmanitá lokalita, k jejímuž dalšímu rozvoji Svoboda & Williams s radostí přispěla.

Similar Stories:

Mobilní sítě se potýkají s požadavky díky home office
Pod náhlým zatížením vlivem počtu lidí pracujících v důsledku bezpečnostních n  »
Společnost Smartwings uzemnila polovinu svých letadel
Letecká společnost Smartwings, která vlastní ČSA, oznámila, že zastavuje všechny l  »
Češi zavádějí domácí testování, aby se zabránilo šíření viru
Česká republika zavede program domácího testování u lidí se symptomy koronaviru. C  »
CPI Property Group souhlasila poskytnout financování nakladatelské skupině Mladá fron  »
Slovensko  ♦  Editors Letter
The last two weeks have blown up all of the predictions and assumptions that went into pla   »
Česká Republika  ♦  Editors Letter
The last two weeks have blown up all of the predictions and assumptions that went into pla   »