Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów we własność.

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów we własność.

Published at: 2017-01-18 10:25 | Autor: CIJ Journal
Projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe gruntów przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku właściciele mieszkań i lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych, z mocy prawa staną się właścicielami udziałów we współwłasności gruntów, zamiast dotychczas istniejącego użytkowania wieczystego.

Dotyczyć to będzie budynków, których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne i co najmniej jeden lokal jest już przedmiotem odrębnej własności. Przekształcenie będzie miało charakter odpłatny, a wysokość raty będzie odpowiadała opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2017 roku. Opłata będzie wnoszona przez 20 lat - w przypadku gdy chodzi o udziały związane z lokalami mieszkalnymi, garażami i miejscami postojowymi - oraz 33 lata - jeżeli chodzi o udziały związane z lokalami użytkowymi.

Projekt ustawy przewiduje bonifikatę 50% w razie wniesienia jednorazowo całej opłaty, w przypadku gdy dotyczy to budynku położonego na gruncie skarbu państwa. Ta bonifikata będzie dotyczyła tylko lokali mieszkalnych, a pozostałe przypadki bonifikaty zostaną ustalone przepisami prawa miejscowego. Ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych będzie następowało automatycznie na podstawie zaświadczenia organu administracji publicznej.

Similar Stories:

Wolumen w transakcjach gruntowych przekroczył 700 mln zł
Colliers International w raporcie „Rynek gruntów inwestycyjnych” podał, że rynek g  »
Panattoni nabyło grunt na Śląsku
Panattoni zakupił 14,4-hektarowy grunt pod budowę City Logistics Katowice, przy ul. Mied  »
Spółka Apartamenty Tuwima kupiła działkę inwestycyjną o powierzchni 1,65 ha
Spółka Neonica sfinalizowała sprzedaż działki inwestycyjnej o powierzchni 1,65 ha zna  »
Murapol planuje kolejną inwestycję w Poznaniu
Grupa Murapol zawarła przedwstępną umowę dotyczącą zakupu nieruchomości o powierzch  »
Indeks notuje silny, stabilny wzrost oraz cechuje się znacznie mniejszą zmiennością ni   »
Jak dowiedział się CIJ, jedna z kluczowych działek z ścisłym centrum Warszawy idzie p   »
“Lokalni deweloperzy mieszkaniowi w końcu zaczęli wychodzić z projektów realizowanyc   »
According to a report issued on the first day of MIPIM 2016  »
Hilton London Metropole and Hilton Birmingham Metropole, two  »
Rents on the UK housing market increased on average by 3.8 p  »
Strawberry Star has launched a GBP 25m property fund to expl  »