Tylko niektóre grunty nadal w cenie.

Tylko niektóre grunty nadal w cenie.

Published at: 2017-02-17 10:09 | Autor: CIJ Journal
O inwestowaniu w grunty decyduje jego stan prawny i techniczny. Największym zainteresowaniem cieszą się tereny dobrze przygotowane pod względem administracyjnym, które gwarantują możliwość szybkiego zwrotu zainwestowanego w nie kapitału. Decydującym jest dostępność odpowiedniej infrastruktury i przejrzystość księgi wieczystej.

Bardzo ważne jest również uchwalenie na inwestowane tereny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak takiego dokumentu planistycznego jest kłopotliwy z uwagi na spełnienie wielu wymogów administracyjnych przy sprzedaż czy kupnie gruntów. Ponadto taki akt daje inwestorom jasną odpowiedź na pytanie o możliwość przeprowadzenia w granicach interesującej ich działki danego zamierzenia budowlanego. W ramach planu bowiem określone zostają m.in. takie aspekty jak przeznaczenie poszczególnych terenów, obowiązujące na nich zasady kształtowania zabudowy, czy ograniczenia w ich użytkowaniu, przykładowo wyraźny zakaz zabudowy.

Similar Stories:

Wolumen w transakcjach gruntowych przekroczył 700 mln zł
Colliers International w raporcie „Rynek gruntów inwestycyjnych” podał, że rynek g  »
Panattoni nabyło grunt na Śląsku
Panattoni zakupił 14,4-hektarowy grunt pod budowę City Logistics Katowice, przy ul. Mied  »
Spółka Apartamenty Tuwima kupiła działkę inwestycyjną o powierzchni 1,65 ha
Spółka Neonica sfinalizowała sprzedaż działki inwestycyjnej o powierzchni 1,65 ha zna  »
Murapol planuje kolejną inwestycję w Poznaniu
Grupa Murapol zawarła przedwstępną umowę dotyczącą zakupu nieruchomości o powierzch  »
Indeks notuje silny, stabilny wzrost oraz cechuje się znacznie mniejszą zmiennością ni   »
Jak dowiedział się CIJ, jedna z kluczowych działek z ścisłym centrum Warszawy idzie p   »
“Lokalni deweloperzy mieszkaniowi w końcu zaczęli wychodzić z projektów realizowanyc   »
According to a report issued on the first day of MIPIM 2016  »
Hilton London Metropole and Hilton Birmingham Metropole, two  »
Rents on the UK housing market increased on average by 3.8 p  »
Strawberry Star has launched a GBP 25m property fund to expl  »