Zmiany w nowym Prawie budowlanym

Zmiany w nowym Prawie budowlanym

Published at: 2019-05-06 08:39 | Autor: CIJEurope.com
Jak informuje wiceminister Artur Soboń, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji Prawa Budowlanego. Już od 2020 r. ma być szybciej, prościej i przyjaźniej dla inwestorów. A oto niektóre zmiany:
1. Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy ma być zmniejszona liczba dokumentów. Nowe przepisy będą wymagać od inwestora podczas rozpoczęcia budowy jedynie wniosku oraz uproszczonego projektu.
2. Stworzono katalogi robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wprowadzono też katalog obiektów, których budowa wymaga zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego.
3. Po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można jej podważyć.
4. Będzie łatwiejsze kupno nieruchomości w budowie. Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie już wymagana zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę.
5. Nastąpią zmiany w legalizacji samowoli budowlanej. Legalizacja samowoli budowlanej według uproszczonej procedury będzie sprowadzała się do dokonania przez właściciela zawiadomienia o zakończeniu budowy. Niewniesienie sprzeciwu uprawniałoby do użytkowania obiektu budowlanego.
6. Kolejną zmianą, która ma nie tylko ułatwić życie inwestorom, ale też odciążyć urzędy, są zmiany procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł samodzielnie zdecydować o udzieleniu zgody lub odmowie udzielenia zgody na odstępstwo, gdyż najlepiej zna stan prawny i faktyczny danej sprawy.
7. Zmniejszony został zakres robót budowlanych uznawanych za odstąpienie od projektu budowlanego.
8. Zwolniono inwestorów z obowiązku zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
9. Doprecyzowano i uproszczono kwestie dotyczące tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także uporządkowano przepisy dotyczące zakończenia budowy.
10. Reforma przepisów ma ułatwić także przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.
11. W ustawie wprowadzono także rozwiązanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

Similar Stories:

Podsumowanie 2019 roku w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy
W grudniu Port Lotniczy Gdańsk świętował wizytę 5 milionowego pasażera. Dziś wiadom  »
Otwarto zrewitalizowany budynek Rotundy w Warszawie
Rotunda, od ponad 50 lat jeden z symboli ścisłego centrum Warszawy, po ponad dwóch lata  »
Opinia o Polskiej Strefie Inwestycji
Rok po powstaniu Polskiej Strefy Inwestycyjnej, Colliers International, EY oraz Polska Age  »
DORACO rozbuduje Port Lotniczy Gdańsk
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy podpisał z Korporacją Budowlaną DORACO umowę  »
Zagraniczne banki zacierają ręce na myśl o wprowadzeniu podatku bankowego w Polsce, bo   »
Polska może w najbliższym czasie wykreować nowych graczy wśród notowanych na giełdze   »
Podczas gdy rynki finansowe toną w nadpłynności, chętnych do finansowania nowych proje   »
Suma czterokrotnie przewyższyła deklaracje Kremla, co wystarczyło, by wzbudzić obawy o   »
According to a report issued on the first day of MIPIM 2016  »
Hilton London Metropole and Hilton Birmingham Metropole, two  »
Rents on the UK housing market increased on average by 3.8 p  »
Strawberry Star has launched a GBP 25m property fund to expl  »