CIJEurope.com | 2018-11-19 06:50
Przedstawiciel Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali umowę na unijne dofinan  »
CIJEurope.com | 2018-11-19 06:48
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę 11,5 km drogi ekspresowej S19 od w  »
CIJEurope.com | 2018-11-09 08:59
Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Szacuje, że w 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 4  »
Polska  ♦  Kolejna decyzja RPP
CIJEurope.com | 2018-11-08 08:53
Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe w Polsce na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, ż  »
CIJEurope.com | 2018-11-05 09:11
Nad Wisłą powstanie nowy budynek z Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego, gdzie badany będzie proces uczenia się. Z  »
CIJEurope.com | 2018-10-25 08:35
W środę została przyjęta przez Sejm Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych, w myśl której ma powstać fundusz z c  »
CIJEurope.com | 2018-10-24 09:09
Resort pracy opracował projekt ustawy wprowadzającej tzw. daninę solidarnościową na rzecz osób niepełnosprawnych  »
CIJEurope.com | 2018-10-22 08:56
„Mieszkanie na start” to nowy program rządowy, który ma wystartować w styczniu 2019 roku. Skierowany jest do rodz  »
CIJEurope.com | 2018-10-22 08:54
Konsumpcja w Polsce, która jest motorem napędowym gospodarki, spowalnia. Wrzesień jest trzecim miesiącem z rzędu,  »
CIJEurope.com | 2018-10-22 08:53
Skrzyżowanie u zbiegu ulic Brackiej, Chmielnej, Zgody i Szpitalnej, zwane przez warszawiaków Placem Pięciu Rogów zm  »
CIJEurope.com | 2018-10-18 09:05
Orlen Upstream prowadzi poszukiwania gazu ziemnego na 24 koncesjach w Polsce, przeznaczając na ten cel do końca roku  »
CIJEurope.com | 2018-10-15 08:55
Do 2022 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo chce wykonać 38 nowych odwiertów oraz rozbudować kopalnie ropy  »
CIJEurope.com | 2018-10-10 08:49
Polski Fundusz Rozwoju zawarł umowę ze spółką zależną od funduszu Mid Europa Partners na zakup 99,77 proc. akcji  »
CIJEurope.com | 2018-10-10 08:46
Przyjęty został przez Radę Ministrów projektu zmian w ustawie o termomodernizacji. Rząd w latach 2019-2024 ma przek  »
CIJEurope.com | 2018-10-09 07:16
W ramach kolejnego etapu dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, do Gdańska w połowie października przypłyni  »
CIJEurope.com | 2018-10-08 08:48
Rozoczęły się prace przygotowawcze do jednego ze sztandarowych planów obecnego rządu, czyli skrócenia drogi wodnej  »
CIJEurope.com | 2018-10-05 09:01
Jak informuje resort infrastruktury i GDDKiA, w tym roku sieć autostrad i dróg ekspresowych powiększy się o 450 km.  »
CIJEurope.com | 2018-09-20 08:36
W chwili obecnej przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem  »
CIJEurope.com | 2018-09-10 09:19
Jak wynika z badań Banku Światowego, w 50 proc. przyczyną smogu w najmniejszych miejscowościach są domy opalane tra  »
CIJEurope.com | 2018-09-06 08:59
Jak informuje we wtorkowym raporcie Związek Banków Polskich, w najbliższych latach może czekać nas kryzys, który o  »
Projekt jest pierwszą na ogromną skalę Warszaws
Warszawski deweloper robi krok w kierunku klasy ak