CPI Property Group z nowym dyrektorem Asset Management

by   CIJ News iDesk II
2020-01-17   08:18
/uploads/posts/cfb5cef7f76fb521acd7bb6f23c38b9cbaaa9e26/images/Michał Proński.png

CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych
w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, od stycznia 2020 na zatrudnił nowego dyrektora Asset Management Michała Prońskiego, który skomentował: „Czuję się zaszczycony, mogąc stanąć na czele działu Asset Management w CPI Property Group w Polsce. Przyjęta przez firmę strategia dynamicznego powiększania portfela inwestycyjnego o nieruchomości biurowe, spełniające ściśle określone zasady lokalizacyjne, technologiczne oraz w zakresie rozwiązań ekologicznych, pozwoli CPI PG na realizację najważniejszego celu – powtórzenie spektakularnego sukcesu z Berlina i zostanie liderem na rynku nieruchomości biurowych w Warszawie. Liczę, że moje wieloletnie, multidyscyplinarne doświadczenie międzynarodowe oraz dotychczasowe osiągnięcia w efektywnym zarządzaniu projektami i zespołami przyczyni się do realizacji tego celu”.