Renowacja dworca Gdańsk Główny

by   CIJ News iDesk II
2019-09-04   08:35
/uploads/posts/6c43d8ff8de1ee9d1158b36ae36a665b19a6eeb9/images/poland-gdańsk.png

We wrześniu ma rozpocząć się remont dworca Gdańsk Główny i potrwać do grudnia 2021 roku. Efektem realizacji inwestycji, której wartość całkowita to około 100 milionów złotych, będzie lepszy stan techniczny i estetyczny budynku, który będzie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przebudowa dworca została wsparta z funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Pracom renowacyjnym i konserwatorskim poddane zostaną elewacje. Całkowicie zostaną wymienione pokrycia na istniejących dachach – odtworzone zostaną geometryczne wzory z kolorowych dachówek i rzeźbiarskie detale dekarskie. Wymieniona zostanie stolarka okienna wzorowana na historycznej. Wewnątrz budynku odtworzone zostaną dębowe witryny kasowe i sklepowe. Zainstalowane zostanie oświetlenie wzorowane na historycznym, witraże oraz kartusze z herbami pomorskich miast zrekonstruowane na podstawie zachowanych zdjęć. Będzie się to wiązało z czasowym zamknięciem budynku i powstaniem tymczasowego dworca z kontenerów. Remont dworca nałoży się na trwającą przebudowę peronów dalekobieżnych, która potrwa do stycznia 2020 roku.