Altus TFI dołącza do akcjonariatu Tower Investments

by   CIJ News iDesk II
2017-02-01   09:26
/uploads/posts/40a096be058407a440dedcc456e1277fc05d4684/images/Deal-Making-Positions-1.png

Tower Investments – specjalistyczny deweloper powierzchni komercyjnych – poinformował o zwiększeniu udziału inwestorów instytucjonalnych w kapitale akcyjnym spółki. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Altus objęło łącznie 5,49 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. To drugie po Trigon TFI towarzystwo funduszy inwestycyjnych w akcjonariacie Tower Investments. – Bardzo cieszy nas, że kolejni inwestorzy dostrzegli nasz potencjał i skalę naszego biznesu. Zaufanie, którym nas obdarzono jest potwierdzeniem, że strategia jaką obraliśmy jest słuszna. – informuje prezes Tower Investments, Bartosz Kazimierzuk.