Firma doradcza Savills podsumowuje mijający rok

by   CIJ News iDesk II
2019-12-06   08:15
/uploads/posts/a971c501fbdc9b4da6a27b7fe40363fe65096b0d/images/Savills_Tomasz Buras_low res.png

Firma doradcza Savills wstępnie podsumowując 2019 rok na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce oceniła, że łączna wartość transakcji inwestycyjnych może przekroczyć 7 mld euro, co byłoby wynikiem zbliżonym lub lepszym od rekordu odnotowanego w 2018 r. Rynek nieruchomości biurowych w Polsce wzbogacił się w 2019 r. o ok. 745 000 m kw. nowej powierzchni, zwiększając swoje zasoby do 11,1 mln m kw. W tym samym czasie powstało ok. 315 000 m kw. powierzchni handlowej, dzięki czemu w Polsce jest jej już blisko 12,4 mln m kw. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wybudowano również 2,7 mln m kw. powierzchni magazynowo-przemysłowej, co podniosło jej całkowite zasoby do poziomu 18,4 mln m kw.

„Nieruchomości komercyjne w Polsce w dalszym ciągu przyciągają zarówno inwestorów, jak i najemców, stanowiąc atrakcyjny rynek do rozwijania działalności biznesowej oraz poszukiwania wyższych niż na zachodzie Europy stóp zwrotu. W Polsce nadal dominują zagraniczni inwestorzy. Obserwujemy dużą aktywność funduszy z Azji i Europy Środkowo-Wschodniej. Optymistyczne nastroje tonują jednak m.in. wyzwania związane z dostępem do pracowników oraz potencjalne wahania koniunktury, zwłaszcza pogarszająca się kondycja gospodarki niemieckiej” - mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.