Bim.Point se představí na mezinárodní konferenci BIM WORLD 2016 v Mnichově

by   Crest Communications
2016-11-23   13:07
/uploads/posts/647e23fe0c5153b43087d1403ae7f170c1c5c0e5/images/di5 logo.jpg

Mezinárodní konference BIM World se bude konat 29. – 30. listopadu 2016 v Mnichově. V Německu se konference tohoto typu koná poprvé a navazuje tak na úspěšný loňský ročník v Paříži, který byl vůbec prvním v Evropě. Více než 70 vystavovatelů z celého světa během dvou dnů plných přednášek a workshopů představí novinky z oblasti digitálního plánování ve stavebnictví. V programu konference bude mít Česká republika jediného vystavujícího zástupce. Společnost di5 architekti inženýři prostřednictvím dceřiné společnosti di5.Tech vyvíjí cloudový online nástroje Bim.Point pro vizualizaci 3D modelu a správu dat metody BIM.

Na optimalizaci stavebnictví je kladen stále větší důraz, což se projevuje i v řadě členských zemí Evropské unie. Konkrétně ve Francii, Holandsku nebo Velké Británii je metoda BIM již nyní podmínkou při vypisování veřejných zakázek. V Německu by měl být BIM aplikován na projekty veřejné infrastruktury do roku 2020. Také česká vláda nedávno přijala usnesení pro zavedení metody BIM pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení.

Konference BIM World je navštěvována především odbornou veřejností se zastoupením z řad architektů, projektantů, stavařů, developerů, investorů, technologů a softwarových inženýrů. Účastní se jí také zástupci výzkumných institutů, konzultantských firem a bank.

„Rádi bychom seznámili návštěvníky veletrhu s intuitivním nástrojem Bim.Point, který je prostředkem pro práci s BIM modelem staveb. Umožňuje vést si vlastní evidenci všech dokumentů příslušících k danému projektu, data lze jednoduše vyhledávat, třídit či exportovat. Aplikaci jsme vyvinuli na základě naší 25leté zkušenosti s navrhováním staveb a poskytováním služeb investorům a vlastníkům budov. Bim.Point umožňuje efektivně využívat BIM data i po dokončení stavby, čímž dochází k minimalizaci nákladů na správu a údržbu budov a zefektivňuje procesy řízení. Mezi klienty, se kterými pomocí metodiky BIM spolupracujeme, jsou i německé firmy například Metro nebo Hochtief," říká Ing. Tomáš Minka, výkonný ředitel společnosti di5.Tech s. r. o.

BIM představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Dochází k propojení přípravy, provádění a provozování stavby do jednoho komplexního digitálního systému (informačního modelu stavby - "BIM modelu"), který se vyznačuje přesností, konzistencí, koordinací a synchronizací. Umožňuje zejména zvýšení kvality a přípravy realizace staveb včetně hmotných, časových i finančních úspor při výstavbě, dále ekonomičtější a efektivnější péči o stavby, snadnější údržbu, úsporu nákladů zejména ve fázi správy budovy a má využití pro systém monitoringu staveb veřejných subjektů.
BIM se dotýká všech zúčastněných subjektů v projektu, vyžaduje tak užší spolupráci a osvojení nových dovedností a schopností, zejména v oblasti komunikace a sdílení dat. Z databáze informací o stavbě si každý účastník procesu vyhledá přesně ty informace, které potřebuje. Pro správné fungování BIM a maximální využití jeho možností jsou proto klíčové koordinační procesy jako výměna dat, detekce kolizí, úpravy modelů a parametrů a další, které umožní dosažení spolupráce a koordinace na mnohem vyšší úrovni než při klasickém průběhu návrhu stavby.