Konference BIM DAY 2017: S podporou státu se BIM stává živým jazykem sektoru stavebnictví

by   Crest Communications
2017-10-23   11:55
/uploads/posts/c6c5920e1c1933f934aa76734a9ce0753c663e8b/images/BIM_DAY_2017_foto_01_Tomáš_Minka.jpg /uploads/posts/c6c5920e1c1933f934aa76734a9ce0753c663e8b/images/BIM_DAY_2017_foto_02.JPG /uploads/posts/c6c5920e1c1933f934aa76734a9ce0753c663e8b/images/BIM_DAY_2017_foto_03.jpg /uploads/posts/c6c5920e1c1933f934aa76734a9ce0753c663e8b/images/BIM_DAY_2017_foto_04.jpg

Letošní výroční konference Odborné rady pro BIM v České republice se nesla v duchu skutečného využívání BIM technologie v praxi a vzájemného sdílení zkušeností. Uskutečnila se pouze několik dní po zasedání vlády, na kterém byly schváleny dva klíčové dokumenty pro digitalizaci českého stavebnictví, tj. Koncepce zavádění metody BIM v České republice a Akční plán pro Společnost 4.0. BIM se postupně stává jednotným komunikačním nástrojem v segmentu stavebnictví napříč různými státy i pracovními obory. Do kontaktu s ním přicházejí architekti, projektanti, dodavatelé staveb, investoři i správci budov. Moderní technologie, typické pro digitalizaci a BIM problematiku obecně, provázely účastníky konference v průběhu celého jejího programu. Díky využití mobilní aplikace Myia mohli živě reagovat na dotazy přednášejících, okamžitě sledovat statistiky a klást dotazy k prezentované problematice.

BIM DAY 2017 přinesl zajímavou možnost nahlédnout pod pokličku pracovní skupiny Odborné rady pro BIM (CzBIM), která se ukrývá pod označením PS#03. Podobné skupiny existují v rámci CzBIM čtyři a každá z nich se zaměřuje na jinou oblast, tj. standardy a legislativu, vzdělávání, dopravní stavby a také realizaci. Aktuálně neexistuje žádná vyhláška, jakým způsobem BIM model zpracovávat a každý zadavatel si může nastavit své vlastní parametry. Primárním cílem třetí skupiny je proto definování a přiřazení LOD (Level of Development) k jednotlivým stupňům projektové dokumentace, vytvoření standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb a propagace využití standardu v pozemních stavbách v ČR.

„V současnosti je jasně patrná absence základních pravidel a postupů, které jsou hlavním předpokladem pro nastartování procesu spolupráce. Každá společnost si může definovat vlastní parametry pro práci s BIM modelem, což je mrhání časem i energií. Pouze jednotnost informací napříč projekty a s tím spojená synergie nám umožní neustále se zlepšovat. Na zřeteli přitom musíme mít současný vývoj na evropské scéně, abychom zajistili naši kompatibilitu i v rámci Evropské unie. Úloha třetí pracovní skupiny při CzBIM je v tomto směru naprosto klíčová,“ komentuje Tomáš Minka, partner ve společnosti di5 architekti inženýři, která je jedním z průkopníků technologie BIM v České republice. Na konferenci Tomáš Minka prezentoval pro zájemce unikátní cloudový nástroj Bim.Point vyvinutý pro efektivní práci s BIM daty.